Kandydat na Prezydenta Miasta Suwałk

Karol Korneluk

#Nowoczesne #Otwarte #Zielone #Bezpieczne #Rozwojowe #WSPÓLNE SUWAŁKI

Jakie jeszcze mogą być SUWAŁKI?  Sprawdź na moim profilu na Facebook’u.

Sprawdzony samorządowiec

Prywatnie:
Urodziłem się 12 października 1979 roku w Suwałkach i większość życia, z przerwami na studia, spędziłem w naszym mieście.
Od 2005 roku jestem szczęśliwym mężem. Żona Ewa jest lekarzem- specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii.
Mamy dwójkę dzieci Kingę lat 17 i Krzysztofa lat 15.
Wykształcenie:
Swoją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej Nr 7, a kontynuowałem ją w Szkole Podstawowej Nr 10. Następnie edukację pobierałem w II Liceum Ogólnokształcącym  im. gen. Zygmunta Podhorskiego.
Lata studenckie spędziłem w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Ukończyłem Wydział Zarządzania, kierunek zarządzanie i marketing z tytułem magistra oraz Wydział Bioinżynierii Zwierząt, kierunek zootechnika naukę uwieńczyłem tytułem magistra inżyniera.
Jestem również absolwentem Politechniki Białostockiej, na której ukończyłem studia podyplomowe Master of Business Administration-Executive, a także Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, na której ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami.
Zawodowo:
Staż pracy w administracji rozpocząłem w 2004 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Suwałkach. Obecnie jestem kierownikiem Zespołu
Obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
Społecznie:
Od 2014 roku jestem Radnym Rady Miejskiej w Suwałkach, obecnie piastuję funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Jestem wieloletnim Przewodniczącym Rad Rodziców począwszy od Przedszkola Nr 2 do, którego uczęszczały moje dzieci poprzez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Suwałkach. Obecnie mam przyjemność kierować pracami Rady Rodziców w III Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.
W latach 2013-2016 przewodniczyłem pracom Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przez wiele lat byłem członkiem związku zawodowego, miałem również przyjemność kierowania jego pracami jako Przewodniczący do 2019 roku.
Jestem również wieloletnim członkiem Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, uczestniczę w pracach Zespołu ds. Zdrowia Publicznego oraz jestem członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.