Okręg numer 3 do Rady Miejskiej w Suwałkach

NASI KANDYDACI

Miejsce 1

Karol Korneluk

44-letni społecznik i samorządowiec. Rodowity suwalczanin Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz studiów podyplomowych. Kierownik Zespołu Obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Od 2014 r. Radny Rady Miejskiej, obecnie pełniący funkcję  Wiceprzewodniczącego. Zaangażowany w działalność społeczną, m.in. w Radzie Działalności Pożytku Publicznego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nie tylko obiecuje, ale udowadnia swoją gotowość do pracy na rzecz mieszkańców Suwałk. Kompetentny i konsekwentny w działaniu. Jego wizja rozwoju miasta oparta jest na współpracy, dialogu i dbałości o dobro wspólne. Głosując na niego, wybieramy doświadczenie, zaangażowanie i solidność.

Miejsce 2

Kamil Szydłowski

Rodowity Suwalczanin 35 lat, żona, dwóch synów. Od 9 lat jestem tak jak wielu z Was przedsiębiorcą – Ekspertem Finansowym. W tym okresie pomogłem kilkuset rodzinom spełnić marzenia o posiadaniu własnego domu. Z mojej pomocy skorzystało również wielu lokalnych przedsiębiorców.
Od początku edukacji moich dzieci jestem członkiem Rady Rodziców w Szkole Podstawowej oraz Rady Klasowej w przedszkolu.
Moją największą pasją są sporty motorowe – biorę czynny udział w cyklicznych spotkaniach ,,Track Day Suwałki’’.

Miejsce 3

Magda Dorochowicz

Z zamiłowania jestem dziennikarką. W wolnej chwili podróże te małe i te
duże. Interesuje się psychologią. Wieczorami zatracam się w książkach. Na co dzień jestem kobietą, żoną oraz mamą. 
Studentka ostatniego roku administracji. Wiceprzewodnicząca Rady
Rodziców w III LO w Suwałkach. Wolontariuszka w Domu Dziecka oraz w Schronisku dla zwierząt. 
Jestem rodowitą Suwalczanką i doskonale wiem z jakimi problemami zmagają się mieszkańcy Suwałk. Miasto rozwija się powoli, a społeczność lokalna nie jest słuchana. 
Uważam, że jest to odpowiedni czas na zmiany. Chce reprezentować i słuchać społeczność lokalną. Chce razem budować i rozwijać nasze
Miasto. Chce stworzyć miejsce, z którego młodzi nie będę uciekać a
przedsiębiorcy nie będą bankrutować.

Miejsce 4

Piotr Makarski

Mam 50 lat, wykształcenie wyższe, skończyłem studia prawnicze na
Uniwersytecie Warszawskim. W Suwałkach mieszkam ponad 25 lat, jestem żonaty, mam dzieci. Pracowałem w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach i Komendzie Główniej Policji.
Interesuję się historią współczesną, lubię dobrą literaturę. Jestem kibicem piłki nożnej w tym oczywiście Wigier Suwałki. Znanych jest mi wiele problemów z życia codziennego suwalskich rodzin i mam pomysły oraz chęć by pomóc je rozwiązać.
Zamierzam skutecznie pozyskiwać środki na ważne inwestycje odpowiadające potrzebom mieszkańców, których realizacja poprawi komfort życia w naszym mieście. Zachęcam wszystkich do współpracy, aby każdy z nas czuł się odpowiedzialny za rozwój naszego miasta. Będę aktywnie pracował na rzecz mieszkańców Suwałk, gdyż rolą radnego jest dbać o wspólne dobro. Po raz pierwszy staruję w wyborach do Rady Miasta i jestem pewien, że obiektywne i świeże spojrzenie na wiele spraw, skutecznie przyczyni się do pełnienia przeze mnie tej odpowiedzialnej funkcji.

Miejsce 5

Alicja Ołowniuk

Jestem rodowitą suwalczanką, mężatką z dwojgiem dzieci.
Ukończyłam Politechnikę Białostocką na wydziale Informatyki.
Całe moje życie zawodowe poświęciłam pracy i działalności oświatowej.
Od 17 lat pracuję jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 oraz
nauczyciel doradca metodyczny w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli (od 4 lat).
Interesuję się sportem. Od wielu lat jestem instruktorem Aqua Fitness
w MTKKF w Suwałkach.
Jestem członkiem stowarzyszenia ONE w Sporcie.
Praca jest moją pasją, dlatego też stale się rozwijam doskonalą swój
warsztat, uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz studiach
podyplomowych.
Swoje zawodowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie chcę
wykorzystać w działalności na rzecz rozwoju naszego miasta.

Miejsce 6

Paweł Malarewicz

Urodzony i zamieszkały w Suwałkach, absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe. Żonaty, dumny tata dwóch synów. Od ponad 15 lat pracownik korporacji międzynarodowych o profilu produkcyjno-handlowym. Bardzo dobrze zaznajomiony z ekonomicznymi aspektami przesmyku suwalskiego oraz państw nadbałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii.
Posiadający doskonałe umiejętności planowania oraz nawiązywania
kontaktów. Zaangażowany i odpowiedzialny, kierujący się zasadą:
najpierw myśl, później działaj. Otwarty na współpracę z mieszkańcami
miasta, chcący budować bezpieczne #Wspólne Suwałki w oparciu o
nowych ludzi i nowoczesne rozwiązania.

Miejsce 7

Beata Czyż

Doświadczona przedsiębiorczyni i aktywna członkini społeczności. Jako rodowita suwalczanka, matka dwóch córek i babcia dwójki wnucząt, Przez lata  angażuje się w życie miasta. Moja zaangażowanie jako restauratorki, długoletnia rola w Radzie Rodziców i działalność jako współorganizatora Spotkań Kobiet świadczą o moim oddaniu społeczności. Stale doskonalę swoje umiejętności, obecnie studiując administrację i prawo, by jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Wierzę że moja wiedza i doświadczenie oraz chęć do działania i współpracy pomogą zadbać o sprawy mieszkańców Suwałk. Dlatego 07 kwietnia proszę o Państwa głos !

Miejsce 8

Wiesława Kwaterska

Znam problemy naszych mieszkańców, ponieważ żyję, mieszkam i pracuję wśród Was.
Jestem osobą bardzo aktywną, pogodną, uśmiechniętą, z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie  „do tańca i do różańca”.
Posiadam wiedzę i olbrzymie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej, a w szczególności w pracy z osobami pokrzywdzonymi przez los, z osobami chorymi, chorymi psychicznie i z różnymi niepełnosprawnościami.
Będę aktywnie działać na rzecz realizacji Programu wyborczego Wspólne Suwałki a w szczególności utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu.
Chcę w pełni wykorzystać swoje możliwości i wiedzę dla dobra naszego Miasta i jego mieszkańców.